• Heden ontvingen wij het droeve bericht dat na een langdurig ziekbed is overleden op 66 jarige leeftijd

    Herman Verheijen

    Met name in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was Herman actief voor onze vereniging als jeugdleider, lid van het jeugdbestuur en verenigingsscheidsrechter. Later volgde hij Eendracht van ‘n afstand om zich in te zetten voor andere verenigingen binnen het Mookse.
    Herman was 59 jaar lid van Eendracht’30. Moge hij rusten in vrede.

    Wij wensen Ellen, kinderen en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke dagen.