• Jeugdplan

  Om er voor te zorgen dat alle jeugdleden zoveel mogelijk plezier beleven aan het beoefenen van het voetballen, is er door de technische commissie en het jeugdbestuur een jeugdplan opgesteld. Het uitgangspunt van dit beleidsplan is om de vereniging naar een hoger niveau te brengen en gezond te houden. Dat betekent dat alle betrokkenen plezier moeten beleven aan het voetballen. In de praktijk zal dat inhouden dat de selectieteams meer prestatiegericht en dus intensiever zullen werken en dat de andere teams op een meer recreatieve manier benaderd zullen worden.

  Beide groepen moeten een goede begeleiding hebben en op een goede manier getraind worden. Door een goede opleiding en doelstelling moet er naar gestreefd worden, een continuïteit in kwaliteit te krijgen en een zo hoog mogelijk niveau te bewerkstelligen voor de standaardelftallen.

  De vergrote aandacht voor gedrag, discipline, lichaamsverzorging, trainings- en wedstrijdvoorbereiding moet aan deze voorwaarden voldoen om deze doelstelling te bereiken, waarbij de beleving van de jeugd op een positieve manier benaderd dient te worden.

  Elk jeugdteam wordt begeleid door enkele leiders en trainers. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de gang van zaken in en rondom het betreffende team. Daarnaast heeft Eendracht '30 een gediplomeerde jeugdtrainer pupillen en junioren. Deze heeft onder meer als taak de voetbaltechnische en voetbaltactische zaken te coördineren binnen de jeugdafdeling.

  Het streven van de jeugdafdeling is er op gericht zoveel mogelijk jonge spelers in staat te stellen door te schuiven naar de seniorenselectie van Eendracht. Voor degenen die dit niet halen, moet er in de seniorenafdeling voldoende opvang zijn om recreatief voetbal te kunnen blijven spelen. Om te bereiken dat ieder jeugdlid kan spelen op het niveau wat bij hem past, heeft het jeugdbestuur een technische commissie aangesteld, die in samenwerking met de jeugdleiders de ontwikkeling van de jeugdspelers volgt.

 • Kunstgras

  Eendracht is trots op haar prachtige kunstgrasveld dat voor aanvang van het seizoen 2010/2011 is aangelegd. Om ervoor te zorgen dat we hier met z'n allen zo lang mogelijk van kunnen genieten zijn er een aantal gebruiksregels opgesteld. We vragen onze leden om er met z'n allen op toe te zien dat deze regels worden gehandhaafd.

  Gebruik van het veld alleen en uitsluitend volgens het trainings- en wedstrijd schema en eventueel na toestemming van het bestuur.

  • Het veld alleen via de spelerspoortjes betreden en verlaten;
  • Alleen spelers, scheidsrechters en begeleiders op het veld;
  • Niet met platte zolen op het veld;
  • Doelen en andere materialen dragen en niet schuiven en/of slepen;
  • Het veld vrijhouden van glaswerk en kauwgom;
  • Geen vuil op het veld;
  • Roken op het veld en in de dug-outs is uiteraard verboden.