• Overzicht Organisatie Eendracht ’30

 • Bestuur

  Voorzitter
  Charles Eltink
  Is verantwoordelijke voor: De algemene zaken binnen de vereniging, vormgeven van clubbeleid, vertegenwoordigen van de vereniging, voorzitten van (bestuurs)vergaderingen.

   

  Secretaris
  Fons Thomassen (secretaris@eendracht30.nl)
  Is verantwoordelijke voor: Communicatie van de vereniging met interne en externe partijen zoals KNVB, andere verenigingen, overheid en bedrijven. Organisatie en notuleren van bestuursvergaderingen. Beheer van clubarchief.

   

  Penningmeester
  Jeffrey Janssen (penningmeester@eendracht30.nl)
  Is verantwoordelijke voor: financiële boekhouding van de vereniging, financiële transacties met andere partijen, bankzaken vereniging, coördinatie financiën sponsoring.

   

   

  Accommodatiezaken
  Adri Cocu
  Is verantwoordelijke voor: bepalen en coördinatie beleid rondom het sportpark en gebouwen. Beheer uitgaven gebouwen/accommodatie, communicatie met interne en externe partijen rondom accommodatiezaken

   

  Wedstrijdsecretaris Senioren
  Wienie Nillessen
  Is verantwoordelijke voor: Coördinatie van wedstrijdprogramma senioren, communicatie over afgelastingen en andere mutaties van seniorenwedstrijden. Communicatie met andere verenigingen over wedstrijdmutaties. Coördinatie van opening kantine en kleedkamers op wedstrijddagen. Aanmelden teams bij KNVB.

   

   

  Wedstrijdsecretaris Jeugd
  Esther Sjoerdsma (jeugdws@eendracht30.nl)
  Is verantwoordelijke voor: Coördinatie van wedstrijdprogramma jeugd, communicatie over afgelastingen en andere mutaties van jeugdwedstrijden. Communicatie met andere verenigingen over wedstrijdmutaties. Coördinatie van opening kantine en kleedkamers op wedstrijddagen. Aanmelden teams bij KNVB.

   

  Sponsorzaken
  Bob Velthuis (sponsoring@eendracht30.nl)
  Is verantwoordelijke voor: Opstellen, actualiseren en vormgeven sponsorbeleid, Inventariseren, selecteren en werven van sponsors, contact met sponsors, beheer sponsorborden, opstellen en aangaan sponsorcontracten. Ontwikkeling sponsorproducten.

   

   

  Jeugdzaken
  <vacant>
  Is verantwoordelijke voor: aanspreekpunt jeugdleiders/trainers, voorzitten jeugdleidersvergaderingen

   

   

  Korfbalzaken
  Bas Gijsbers
  Is verantwoordelijke voor: aanspreekpunt korfbal, teamindelingen, bestuurslid korfbal, voorzitten korfbalvergaderingen

   

   

  Organisatie
  Ramon Angenent
  Is verantwoordelijke voor: organisatie structureren, organogram opstellen, functiebeschrijvingen maken, coördinatie toernooien

   

   

  Dagelijks bestuur
  Charles, Fons & Adri
  Is verantwoordelijke voor: Snelle beslissingen nemen en aansturen van dagelijkse gang van zaken in de vereniging

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Vaste commissies

  Technische commissie Jeugd

  Is verantwoordelijk voor: opstellen en monitoren technisch beleid, samenstellen teams, aanstellen trainers, coördinatie (trainers)opleidingen

  Contactpersoon: Dennis Weijers

  Keeperstrainer: Dennis van Duijnhoven

  tcjeugd@eendracht30.nl

   

  Materialen (onder bestuurslid accommodatie)

  Contactpersoon: Wienie Nillessen

  Is verantwoordelijke voor: Beheer van materialen, nieuwe materialen bestellen, onderhoud van materialen, coördinatie fanshop

   

  Kledingcommissie

  Contactpersoon: Rik Verseput

  Is verantwoordelijke voor: Beheer van kleding, kleding bestellen

    

  Sponsorcommissie

  Is verantwoordelijk voor: aantrekken en behouden van sponsors, jaarlijks organiseren van sponsoravond

  Contactpersoon: Bob Velthuis

  sponsorcommissie@eendracht30.nl

   

  Kantinecommissie

  Is verantwoordelijk voor: Beheer van de kantine, certificering kantinemedewerkers, coördinatie vrijwilligers bardienst

  Contactpersonen: Fons Thomassen, Jeffrey Janssen (algemeen), Miranda Thomassen (beheer kantine) Yvonne Roeloffs (vrijwilligerscoordinatie)

   

  Ronduit- en websitecommissie

  Is verantwoordelijk voor: redactie van ronduit en website, plaatsen artikelen op website

  Contactpersonen: Ton Broekmans, Fons Thomassen

  ronduit@eendracht30.nl

   

  Zaterdagcoordinatie

  Is verantwoordelijk voor: aanspreekpunten voor bezoekende teams, sleutel inname en uitgave, coordinatie speelvelden, ontvangst scheidsrechters

  Contactpersoon: Charles Eltink

  Coordinatoren: Patrick Rosmalen, Edwin Rebel, Rik Verseput, Thei Wijnen

   

  Scheidsrechterscommissie

  Is verantwoordelijk voor: Coördinatie van scheidsrechters, benaderen van potentiele scheidsrechters, organisatie cursussen, opleiding jeugdscheidsrechters

   

  Consul
  Is binnen verantwoordelijk voor: beheer en onderhoud van de velden

  Contactpersonen: Adri Cocu en Wienie Nilessen (Eendracht’30) Ton Broekmans (Stichting)

   

  Vrijwilligerscommissie

  Is verantwoordelijk voor: aantrekken en coördinatie van vrijwilligers

  Contactpersoon: <Vacant>

   

  Korfbalcommissie

  Is verantwoordelijk voor: Coordinatie korfbalzaken, wedstrijdorganisatie, contact met de korfbalbond

  Contactpersoon: <Vacant>

 • Activiteitencommissies

  Sinterklaascommissie

  Is verantwoordelijk voor: organisatie van het sinterklaasfeest

  Contactpersonen: <Vacant>

   

  Fairplay-commissie / Ouder Kind toernooi

  Is verantwoordelijk voor: organisatie van de fairplay-uitreiking

  Contactpersoon: Chris Visscher (Supportersvereniging)

   

  Groen-Wit-feestcommissie

  Is verantwoordelijk voor: organisatie van het Groenwit feest, Noppentoernooi

  Contactpersonen: Marcel Poelen, Jaap Beers, Wienie Nillessen

   

  Kampcommissie

  Is verantwoordelijk voor: organisatie van het jeugdkamp

  Contactpersonen: Emiel Theunissen. Evert Huttner, Fabio van der Zand

   

  Grote-Clubactiecommissie

  Is verantwoordelijk voor: organisatie van de grote clubactie

  Contactpersoon: <Vacant>

   

  Klusjesdagcommissie

  Is verantwoordelijk voor: organisatie van de klusjesdag

  Contactpersonen: Adri Cocu, Charles Eltink

   

  Foto shoot

  Is verantwoordelijk voor: organisatie van de fotosessie waarbij alle teams op de foto gezet worden.

  Contactpersoon: <Vacant>

  fotowedstrijd@eendracht30.nl