• Bestuur
 • Supportersvereniging
 • Ronduit Commissie
 • Bestuur

  Voorzitter
  Charles Eltink
  Is verantwoordelijke voor: De algemene zaken binnen de vereniging, vormgeven van clubbeleid, vertegenwoordigen van de vereniging, voorzitten van (bestuurs)vergaderingen.

  Secretaris
  Bob Velthuis (secretaris@eendracht30.nl)
  Is verantwoordelijke voor: Communicatie van de vereniging met interne en externe partijen zoals KNVB, andere verenigingen, overheid en bedrijven. Organisatie en notuleren van bestuursvergaderingen. Beheer van clubarchief. 

  Penningmeester
  Jeffrey Janssen (penningmeester@eendracht30.nl)
  Is verantwoordelijke voor: financiële boekhouding van de vereniging, financiële transacties met andere partijen, bankzaken vereniging, coördinatie financiën sponsoring.

  Accommodatiezaken
  Charles Eltink
  Is verantwoordelijke voor: bepalen en coördinatie beleid rondom het sportpark en gebouwen. Beheer uitgaven gebouwen/accommodatie, communicatie met interne en externe partijen rondom accommodatiezaken

  Wedstrijdsecretaris Senioren
  Jeroen Willems
  Is verantwoordelijke voor: Coördinatie van wedstrijdprogramma senioren, communicatie over afgelastingen en andere mutaties van seniorenwedstrijden. Communicatie met andere verenigingen over wedstrijdmutaties. Coördinatie van opening kantine en kleedkamers op wedstrijddagen. Aanmelden teams bij KNVB.

  Wedstrijdsecretaris Jeugd
  Jeroen Willems (jeugdws@eendracht30.nl)
  Is verantwoordelijke voor: Coördinatie van wedstrijdprogramma jeugd, communicatie over afgelastingen en andere mutaties van jeugdwedstrijden. Communicatie met andere verenigingen over wedstrijdmutaties. Coördinatie van opening kantine en kleedkamers op wedstrijddagen. Aanmelden teams bij KNVB.

  Sponsorzaken
  Bob Velthuis (sponsoring@eendracht30.nl)
  Is verantwoordelijke voor: Opstellen, actualiseren en vormgeven sponsorbeleid, Inventariseren, selecteren en werven van sponsors, contact met sponsors, beheer sponsorborden, opstellen en aangaan sponsorcontracten. Ontwikkeling sponsorproducten. 

  Jeugdzaken
  <vacant>
  Is verantwoordelijke voor: aanspreekpunt jeugdleiders/trainers, voorzitten jeugdleidersvergaderingen 

  Korfbalzaken
  Bas Gijsbers
  Is verantwoordelijke voor: aanspreekpunt korfbal, teamindelingen, bestuurslid korfbal, voorzitten korfbalvergaderingen

  Organisatie
  Ramon Angenent
  Is verantwoordelijke voor: organisatie structureren, organogram opstellen, functiebeschrijvingen maken, coördinatie toernooien

  Dagelijks bestuur
  Charles, Jeroen en Bob
  Is verantwoordelijke voor: Snelle beslissingen nemen en aansturen van dagelijkse gang van zaken in de vereniging

 • Vaste commissies

  Technische commissie Jeugd
  Is verantwoordelijk voor: opstellen en monitoren technisch beleid, samenstellen teams, aanstellen trainers, coördinatie (trainers)opleidingen

  Contactpersoon: Julian Paardekooper

  Overig: Jeroen Jacobs, Rob Vos, Sjoerd Poos, Rick Vos

  tcjeugd@eendracht30.nl

  Materialen (onder bestuurslid accommodatie)
  Contactpersoon: Wienie Nillessen

  Is verantwoordelijke voor: Beheer van materialen, nieuwe materialen bestellen, onderhoud van materialen, coördinatie fanshop

  Kledingcommissie
  Contactpersoon: Rik Verseput

  Is verantwoordelijke voor: Beheer van kleding, kleding bestellen

  Sponsorcommissie
  Is verantwoordelijk voor: aantrekken en behouden van sponsors, jaarlijks organiseren van sponsoravond

  Contactpersoon: Bob Velthuis

  sponsorcommissie@eendracht30.nl 

  Kantinecommissie
  Is verantwoordelijk voor: Beheer van de kantine, certificering kantinemedewerkers, coördinatie vrijwilligers bardienst

  Contactpersonen: Fons Thomassen, Jeffrey Janssen (algemeen), Miranda Thomassen (beheer kantine) Yvonne Roeloffs (vrijwilligerscoordinatie)

  Ronduit- en websitecommissie
  Is verantwoordelijk voor: redactie van ronduit en website, plaatsen artikelen op website

  Contactpersonen: Ton Broekmans, Julian Paardekooper

  ronduit@eendracht30.nl

  Zaterdagcoordinatie
  Is verantwoordelijk voor: aanspreekpunten voor bezoekende teams, sleutel inname en uitgave, coordinatie speelvelden, ontvangst scheidsrechters

  Contactpersoon: Charles Eltink

  Coordinatoren: Patrick Rosmalen, Edwin Rebel, Rik Verseput, Thei Wijnen

  Scheidsrechterscommissie
  Is verantwoordelijk voor: Coördinatie van scheidsrechters, benaderen van potentiele scheidsrechters, organisatie cursussen, opleiding jeugdscheidsrechters

  Contactpersoon: Jeroen Willems

  Consul
  Is binnen verantwoordelijk voor: beheer en onderhoud van de velden

  Contactpersonen: Adri Cocu en Wienie Nillessen (Eendracht’30) Ton Broekmans (Stichting) 

  Vrijwilligerscommissie
  Is verantwoordelijk voor: aantrekken en coördinatie van vrijwilligers

  Contactpersoon: <Vacant>

  Korfbalcommissie
  Is verantwoordelijk voor: Coordinatie korfbalzaken, wedstrijdorganisatie, contact met de korfbalbond

  Contactpersoon: <Vacant>

 • Activiteitencommissies

  Fairplay-commissie / Ouder Kind toernooi
  Is verantwoordelijk voor: organisatie van de fairplay-uitreiking

  Contactpersoon: Chris Visscher (Supportersvereniging)

  Groen-Wit-feestcommissie
  Is verantwoordelijk voor: organisatie van het Groenwit feest en Noppentoernooi

  Contactpersonen: Marcel Poelen, Wienie Nillessen 

  Kampcommissie
  Is verantwoordelijk voor: organisatie van het jeugdkamp

  Contactpersoon: Mark Ambrosius 

  Grote-Clubactiecommissie
  Is verantwoordelijk voor: organisatie van de grote clubactie

  Contactpersoon: Jeffrey Janssen