• Bestuur
 • Supportersvereniging
 • Ronduit Commissie
 • Bestuur

  Voorzitter
  Charles Eltink
  Is verantwoordelijke voor: De algemene zaken binnen de vereniging, vormgeven van clubbeleid, vertegenwoordigen van de vereniging, voorzitten van (bestuurs)vergaderingen.

  Secretaris
  Bob Velthuis (secretaris@eendracht30.nl)
  Is verantwoordelijke voor: Communicatie van de vereniging met interne en externe partijen zoals KNVB, andere verenigingen, overheid en bedrijven. Organisatie en notuleren van bestuursvergaderingen. Beheer van clubarchief. 

  Penningmeester
  Jeffrey Janssen (penningmeester@eendracht30.nl)
  Is verantwoordelijke voor: financiële boekhouding van de vereniging, financiële transacties met andere partijen, bankzaken vereniging, coördinatie financiën sponsoring.

  Wedstrijdsecretaris
  Jeroen Willems
  Is verantwoordelijke voor: coördinatie van wedstrijdprogramma, communicatie over afgelastingen en andere mutaties van voetbalwedstrijden. Communicatie met andere verenigingen over wedstrijdmutaties. Coördinatie van opening kantine en kleedkamers op wedstrijddagen. Aanmelden teams bij KNVB.

  Korfbalzaken
  Bas Gijsbers
  Is verantwoordelijke voor: aanspreekpunt korfbal, teamindelingen, bestuurslid korfbal, voorzitten korfbalvergaderingen

 • Vaste commissies

  Technische commissie Jeugd
  Is verantwoordelijk voor: opstellen en monitoren technisch beleid, samenstellen teams, aanstellen trainers, coördinatie (trainers)opleidingen

  Julian Paardekooper, Jeroen Jacobs, Rob Vos, Sjoerd Poos, Rick Vos

  tcjeugd@eendracht30.nl

  Technische commissie senioren
  Is verantwoordelijk voor: technisch beleid eerste en tweede elftal 

  Roy Pool, Ruud Leenders, Bart Roeloffs

  tcsenioren@eendracht30.nl

  Materialen (onder bestuurslid accommodatie)
  Is verantwoordelijke voor: Beheer van materialen, nieuwe materialen bestellen, onderhoud van materialen, coördinatie fanshop

  Contactpersoon: Wienie Nillessen 

  Kledingcommissie
  Is verantwoordelijke voor: Beheer van kleding, kleding bestellen

  Contactpersoon: Rik Verseput

  Sponsorcommissie
  Is verantwoordelijk voor: aantrekken en behouden van sponsors, jaarlijks organiseren van sponsoravond

  Contactpersoon: Charles Eltink

  sponsorcommissie@eendracht30.nl 

  Kantinecommissie
  Is verantwoordelijk voor: Beheer van de kantine, certificering kantinemedewerkers, coördinatie vrijwilligers bardienst

  Contactpersoon: Jeffrey Janssen en Bob Velthuis, Miranda van Leth (kantine), Yvonne Roeloffs (vrijwilligers)

  Ronduit- en websitecommissie
  Is verantwoordelijk voor: redactie van ronduit en website, plaatsen artikelen op website

  Contactpersonen: Ton Broekmans, Julian Paardekooper

  ronduit@eendracht30.nl

  Zaterdagcoordinatie
  Is verantwoordelijk voor: aanspreekpunten voor bezoekende teams, sleutel inname en uitgave, coordinatie speelvelden, ontvangst scheidsrechters

  Contactpersoon: Charles Eltink

  Scheidsrechterscommissie
  Is verantwoordelijk voor: Coördinatie van scheidsrechters, benaderen van potentiele scheidsrechters, organisatie cursussen, opleiding jeugdscheidsrechters

  Contactpersoon: Jeroen Willems

  Consul
  Is binnen verantwoordelijk voor: beheer en onderhoud van de velden

  Contactpersonen: Wienie Nillessen (Eendracht’30) Ton Broekmans (Stichting)

 • Activiteitencommissies

  Grote club actie

  Contactpersoon bestuur: Jeffrey Janssen  

  Coördinator activiteiten:

  • Vacature

  Groen/Wit feest commissie

  • Marcel Poelen
  • Wienie Nilissen

  Ouder/kind toernooi

  • Supportersvereniging

  Sinterklaascommissie

  • Vacature 

  Fairplay-commissie

  • Supportersvereniging

  Groen-Wit-feestcommissie

  • Marcel Poelen

  Jeugdkampcommissie Voetbal

  • Maurice Hendriks
  • Bas Poelen
  • Paul Thijssen
  • Mark van Woerkom 

  Jeugdkampcommissie Korfbal

  • Fleur Awater
  • Inge Gijsbers
  • Iris Jaspers
  • Ilse Tax

  Klusjesdagcommissie

  • Vacature