• Bekijk de agenda van de algemene ledenvergadering

  7 jan 2021
 • Het bestuur van Eendracht '30 gaat een online ledenvergadering organiseren. Deze vergadering wordt gehouden op vrijdag 15 januari 2021 om 20.00 uur. Wil je weten hoe je hierbij aanwezig kunt zijn? Lees dan verder.

  Helaas is het nog steeds niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te organiseren. De algemene ledenvergadering vindt dit keer daarom online plaats. Leden die bij de vergadering aanwezig willen zijn kunnen zich via het formulier hieronder aanmelden. Op het e-mailadres dat je achterlaat ontvang je binnenkort een uitnodiging om deel te nemen aan de vergadering.

  Let op: om deel te nemen aan de vergadering heb je het programma Microsoft Teams nodig. Meer informatie over dit programma lees je hier.

 • Update (7 januari 2021) - Agenda Online Ledenvergadering 15 januari 2021

  1. Welkom door de voorzitter.
  2. Vaststellen notulen 2019.
  3. Seizoen 2019-2020 door de ogen van door de voorzitter.
  4. Ingekomen stukken en mededelingen.
  5. Overzicht Financiën inzichtelijk op verzoek bij penningmeester@eendracht30.nl
  6. Verslag kascontrolecommissie en Verkiezing kascontrolecommissie.
  7. Behandeling voorstel begroting seizoen 2020-2021.
  8. Vaststellen huishoudelijk reglement.
  9. Verkiezing bestuursleden.

   2020:
   a. Aftreden Esther Sjoerdsma en aanstellen/benoemen Jeroen Willems.
   b. Jeffrey Janssen aftredend en herkiesbaar
   c. Ramon Angenent aftredend en ? herkiesbaar

   2021:
   d. Bob aftredend als sponsering, …
   e. Adri Cocu aftredend en niet herkiesbaar.
   f. Fons Thomassen aftredend en niet herkiesbaar.
   g. Charles Eltink aftreden en ? herkiesbaar.

  10. Rondvraag.
  11. Huldiging club man/vrouw/team van het jaar.
  12. Afsluiting.

  Lees hier het verslag van de algemene ledenvergadering van 25 oktober 2019

 • Aanmeldformulier Online Ledenvergadering