• Leden geven toestemming tot aanschaf nieuwe toplaag kunstgrasveld

    11 feb 2022
  • Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 28 januari 2022 hebben de aanwezige leden unaniem ingestemd met de aanschaf van een nieuwe toplaag van het kustgrasveld.

    Het huidig kunstgrasveld ligt er nu 12 jaar en is door leeftijd en intensieve gebruik dingend aan vervanging toe. Als voorbereiding op het besluit hebben bestuur Eendracht ’30 en Stichting De Maasvallei samen opgetrokken. Er zijn diverse velden bekeken en uiteindelijk hebben Topsport Groen en CSC (leverancier huidige kunstgrasveld) een offerte uitgebracht. Voor de beoordeling is er gekeken naar Prijs, Kwaliteit en Duurzaamheid. Ook is er gekeken naar een aantal duurzamere oplossingen maar hier is landelijk tot op heden te weinig ervaring mee. Aangezien wij als vereniging zelf het veld gaan aanschaffen willen als vereniging geen pilot zijn aangezien dit risico’s met zich meebrengt. Er is uiteindelijk gekozen voor CSC op basis van kwaliteit en zekerheid. De nieuwe toplaag zal voorzien worden van een PSP infil, dus geen rubber.

    Voor de aanschaf van het huidige kunstgrasveld is er een overeenkomst aangegaan met Rabobank en het Waarborgfonds. In de gesprekken met de Gemeente heeft de Gemeente aangegeven dat ze een renteloze lening willen verstrekken. Het college van Burgemeester en wethouders is akkoord en in maart moet dit formeel door de raad worden goedgekeurd. Als de raad akkoord gaat dan kunnen wij de definitieve opdracht geven aan de leverancier en kunnen de werkzaamheden gepland worden.

    Planning is dat werkzaamheden in de zomer worden uitgevoerd. Er is één weekend nodig met een week ervoor en erna. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met de geplande activiteiten op het sportpark.