• Op de foto de Eendracht jubilarissen zoals die werden onderscheiden tijdens de Eendracht jaarvergadering! Van links naar rechts, Charles Eltink (50) Henny Dimmers-Derks (50) Susanne Queens-Thijssen (40) Jeannette Willems (50) Mia Arts-Kaal (50), Marcel de Groot (50) Anton Arts (50) Frank Thijssen, Theo Thijssen(50) Niet op de foto, Patricia Lamers (25) Jeroen Mathijssen (40), Bert Hendriks (50) tussen haakjes aantal jaren lidmaatschap!