• In Memoriam: Theo Hendriks, erelid Eendracht '30

  18 sep 2022
 • Wij ontvingen het droeve bericht van het overlijden van ons erelid Theo Hendriks op 91 jarige leeftijd. Theo was vanaf 1946 lid en dus maar liefst 76 jaar trouw aan Eendracht. De verdiensten van Theo lagen vooral in de jaren vijftig, zestig en zeventig van de vorige eeuw. Een poging om een opsomming te geven van zijn verdiensten zal altijd onvolledig zijn zoveel werk heeft hij voor onze club verzet. Toch, om een indruk te geven, een korte opsomming.


  Jeugdleider was hij van 1950 tot 1954
  Scheidsrechter in de jaren vijftig en zestig
  Bestuurslid Eendracht vanaf 1954
  Penningmeester 1957-1958
  Voorzitter 1957-1958
  Secretaris 1966-1972
  Voorzitter Jubileumcommissie in 1980 bij 50-jarig bestaan
  Voorzitter Jubileumcommissie in 1990 bij 60-jarig bestaan


  Tijdens de viering van het 60 jarig bestaan van Eendracht werd Theo tot ere-lid benoemd. In de beginjaren van deze eeuw was hij nog altijd aanwezig op de jaarvergaderingen en later volgde hij de club op afstand. Die afstand werd steeds groter naarmate zijn gezondheid hem steeds meer in de steek liet. Onze condoleances gaan uit naar zijn vrouw Gonnie en de kinderen, familie en bekenden en wensen hen veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.

  Moge hij rusten in vrede.