• 🤝 Fair Play bij Eendracht '30

  Tijdens de algemene ledenvergadering van vrijdag 2 oktober 1998 is door de ledenvergadering besloten om het 'convenant tegen verloedering van de voetbalsport' te ondertekenen. Het convenant is een initiatief van de KNVB, met als doel om een betere verhouding tussen spelers, verenigingen en scheidsrechters tot stand te brengen.

  Bij het convenant horen een aantal gedragsregels. Ze vormen een onderdeel van het convenant. De ondertekening door Eendracht betekent dat de vereniging en haar leden zich verplichten om alles in het werk te stellen om te komen tot naleving van onderstaande gedragsregels.

  De vereniging zal zorgen voor een goede ontvangst van de scheidsrechter en de tegenstander. De Eendrachtleider of wedstrijdcoördinator is gastheer van de scheidsrechter voor-, tijdens- en na de wedstrijd. Alle leden met een functie binnen onze vereniging, van terreinbeheerder of (jeugd)leider tot bestuurslid moeten zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie. Goed voorbeeld doet goed volgen! Te allen tijde ondersteunt men de scheidsrechter en men heeft dus ook geen verbale bemoeienis met de leiding, ook niet na de wedstrijd.

  Handen af van de scheids en de tegenstander. Ieder lid verplicht zich ertoe verbaal of fysiek geweld t.a.v. de scheidsrechter en tegenstanders achterwege te laten. Het bestuur is voornemens streng op te treden tegen dergelijk geweld. Het bestuur ondersteunt elk initiatief om te komen tot scheidsrechters cursussen en tot grotere spelregelkennis bij de leden. Spelers die een schorsing van de KNVB of van de vereniging hebben gekregen, spelen dus niet. Bij overtreding van deze regel zullen zowel speler als de elftalleider sancties kunnen verwachten. Spelers van de selectie mogen alleen in een lager team spelen na duidelijk overleg met trainers en bestuur, bijvoorbeeld in het geval van een langdurige blessure.

 • 🏆 Fair Play Cup

  Sinds 1966 reikt het jeugdbestuur jaarlijks de zogenaamde Fair Playcup uit. De Fair Play Cup is een wisselbeker die per elftal bestemd is voor die speler, die door zijn gedrag een voorbeeld kan zijn voor het elftal waarin hij speelt. Het gaat hierbij niet alleen om 'fair play' tijdens de wedstrijden en trainingen, maar ook om de inzet voor het elftal en een sportieve opstelling ten opzichte van de medespelers en de leiders bij alle activiteiten. Per elftal maken de jeugdleiders een keuze uit de spelers van hun elftal. De winnaar mag de beker een jaar lang als sierraad in zijn (woon)kamer tentoonstellen!