• Tijdens de algemene leden vergadering op vrijdag 8 oktober werden drie terugtredende bestuursleden vanwege hun verdiensten benoemd tot lid van verdiensten. Adri Cocu, Fons Thomassen en Winnie Nillessen hebben alle drie vele jaren mede “de kar getrokken” bij Eendracht. Onder instemmend applaus van de aanwezige leden kreeg het voorstel tot benoeming van de drie leden van verdiensten van voorzitter Charles Eltink ondersteuning. De opvolger van Fons Thomassen als secretaris is zittend bestuurslid Bob Velthuis. Charles Eltink, die ook aftredend was, stelde zich herkiesbaar en beiden werden onder applaus herbenoemd.