• Contact

 • Locatie Sportpark de Maasvallei
  Bovensteweg 61
  6585 KB Mook
  024 675 93 59

  Correspondentieadressen:
  Zie Club -> bestuur

   

  Algemeen Correspondentieadres:
  Secretaris
  Fons Thomassen
  St. Antoniusstraat 52
  6585 WZ Mook
  secretaris@eendracht30.nl

 • Openingstijden Sportpark de Maasvallei

  Maandag t/m donderdag vanaf 18:00 uur.
  Zaterdag & zondag vanaf 8:30 uur.

 • Zonder toestemming van het bestuur is het gebruik van de sportvelden (ook tijdens openingsuren) niet toegestaan! • Privacy Policy Verklaring

  RKSV Eendracht '30 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

  RKSV Eendracht '30 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacy Policy Document;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

  Als RKSV Eendracht '30 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy Verklaring nog vragen heeft of kennis wilt nemen van ons Privacy Policy Document, kunt u contact met ons opnemen via de secretaris. Het Privacy Policy Document kan desgevraagd aan u worden toegezonden.