• Commissie Voetbalzaken

  Na een tumultueus verloop van de overgang van seizoen 2021-2022 naar 2022-2023 bij de jeugdafdeling van Eendracht ’30 zag de TC Jeugd aanleiding tot een nieuwe structuur en positionering van deze commissie binnen Eendracht ’30. Na evaluatie bleken de volgende punten onvoldoende te zijn binnen de huidige structuur:

  • Het persoonlijk contact met trainers/leiders
  • Het inzichtelijk krijgen van de kwaliteiten en ontwikkeling van spelers/speelsters op teambasis
  • Het inzichtelijk krijgen van de wensen en behoeften van trainers/leiders 

  Daarom stelde de TC Jeugd voor zich op te heffen en verder te gaan onder de noemer Commissie Voetbalzaken (CVZ).

  Deze Commissie Voetbalzaken sluit beter aan op de (gewenste) werkwijze, omdat:

  • Niet langer de indruk wordt gewekt dat zij spelers op technische kwaliteiten beoordelen;
  • Er meer ruimte komt voor overige zaken waar de CVZ zich mee bezig hield en daar nu meer tijd en energie in kan steken.

  Deze werkwijze komt het best tot haar recht als de CVZ zich opsplitst in verschillende rollen zodat het enerzijds voor het commissielid behapbaarder wordt alle taken (goed) uit te voeren en anderzijds voor trainers/leiders duidelijker wordt bij wie zij terecht kunnen voor welke zaken.

  De CVZ werkt in het seizoen 2022-2023 in de volgende samenstelling:

  Voorzitter voetbalzaken

  Ruud Leenders

  Verantwoordelijk voor:

  • het afleggen van verantwoording over de voortgang aan het bestuur;
  • het aanspreekpunt voor alle coördinatoren bij complexe vraagstukken of problemen;
  • het organiseren en bijwonen van routinematige vergaderingen;
  • het introduceren en borgen van een nader op te stellen beleidsplan.

  Coördinatoren voetbalzaken

  Onderbouw - (4v4 / 6v6) O6 t/m O10

  Rick Vos

  Onderbouw + (8v8) O11 t/m O12

  Sjoerd Poos

  Bovenbouw - (11v11) O13 t/m O15

  Julian Paardekooper

  Bovenbouw + (11v11) O17 t/m O20
  Vacant – tijdelijk onderverdeeld

  Verantwoordelijk voor:

  • Het afleggen van verantwoording aan de voorzitter over voortgang;
  • Het onderhouden van regelmatig contact met de trainers/leiders over:
  • - de voortgang van het team in zijn geheel
  • - de ontwikkeling van spelers
  • - praktische zaken vanuit de KNVB
  • - praktische zaken vanuit de vereniging
  • Het (indien gewenst) begeleiden en ondersteunen van de ontwikkeling van de trainer;
  • Het verwerken van aanmeldingen voor proeftrainingen;
  • Het indelen van de teams bij het nieuwe seizoen;
  • Het indelen van spelers aangemeld tijdens het seizoen.

  Contact?
  Wil je contact met de Commissie Voetbalzaken? Je kan ze bereiken door te mailen naar voetbalzaken@eendracht30.nl