• 👤 Privacy Policy Verklaring

  RKSV Eendracht '30 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RKSV Eendracht '30 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacy Policy Document;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

  Als RKSV Eendracht '30 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy Verklaring nog vragen heeft of kennis wilt nemen van ons Privacy Policy Document, kunt u contact met ons opnemen via de secretaris. Het Privacy Policy Document kan desgevraagd aan u worden toegezonden.

   
 • Tekst: Dhr. Gerritsen
  Melodie: Luc Berben

  ''Vooruit Eendracht
  met frisse kracht
  tot faire strijd steeds bereid.
  Zet dan stevig door,
  maar zorg ervoor
  dat je elftal eer en roem verspreid.
  Schop in die bal
  't groen-wit elftal,
  daar kan geen club tegen op.
  Dan hijsen wij
  weer trots en blij
  de kampioenenvlag in top!''

  Luister hier!