• Vandaag, 12 mei 2020, is het precies tien jaar geleden dat zich boven Tripoli een afschuwelijke vliegramp voltrok. Op de terugreis van hun vakantie naar Zuid-Afrika verongelukten met dat vliegtuig toen ook Noortje, Stijn, Frank en Sandra van Dam.

    Een jong gezin uit Mook dat tot dan toe veel van hun vrijetijd doorbracht bij het sporten bij Eendracht '30. Een schitterend gezin dat werd weggerukt uit de Mookse gemeenschap. Op ons sportpark de Maasvallei staat vlak bij de ingang ter herinnering een veelzijdige korfbalpaal. Zo veelzijdig en vol mogelijkheden zou zeker ook de toekomst zijn geweest van Noortje, Stijn, Frank en Sandra.

    Het mocht helaas niet zo zijn. Maar in gedachten zijn we bij hen en herinneren we ons dit mooie gezin in hun veelzijdigheid en met al hun mogelijkheden en talenten.