Voorlopige Indeling Jeugdteams

Seizoen 2018-2019.  (4 juni 2018)

Onderstaand tref je de voorlopige teamindeling aan voor het komend seizoen. De ervaring leert dat in de vakantieperiode en zelfs bij de start van het nieuwe seizoen nog een paar wijzigingen kunnen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld als gevolg van aanmeldingen van nieuwe leden. We streven ernaar om de definitieve indeling voor de aanvang van het nieuwe seizoen vast te stellen.

 

Misschien heb je nog een vraag over deze indeling. Op a.s. donderdag 7 juni van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Eendracht kantine kunnen er vragen gesteld worden tijdens de inloopavond met de leden van de Technische Commissie Jeugd (TCJ).

 

Wij reageren nu niet inhoudelijk op e-mails, telefoontjes, SMSjes en/of Appjes. Bewaar a.u.b. uw vragen en/of opmerkingen tot a.s. donderdag. Aangezien we nog geen complete lijst van trainers en leiders hebben, zullen we deze later deze maand bekend maken, evenals de klasse waarin de teams gaan uitkomen in de KNVB competitie.

 

De TCJ zoekt nog vrijwilligers die elftalleider willen worden. De eerste versie van de indeling wordt hier niet meer getoond. De tweede versie van de indeling zal bekend worden gemaakt zodra ook de trainers en de elftalleiders bekend zijn.

 

 

Aanpassingen van de teamindeling tijdens het seizoen.

Tijdens het nieuwe seizoen is het mogelijk om de teamindelingen aan te passen als dat nuttig of nodig is, wanneer er bijvoorbeeld aan- of afmeldingen van leden zijn. Daarnaast is het de bedoeling dat teams in dezelfde leeftijdscategorie regelmatig samen trainen, waardoor het makkelijker wordt om spelers op basis van hun prestatie (tijdens trainingen en wedstrijden) over te hevelen naar een selectie team. Let op: Andersom kan dan natuurlijk ook. Een dergelijke wijziging zal door de trainers in samenspraak met de Technische Commissie Jeugd doorgevoerd worden.


Overige