Contact

 • Locatie

  Sportpark de Maasvallei

  Bovensteweg 61

  6585 KB Mook

  024 675 9359

   

  Correspondentieadressen:

  Zie mail adressen


  Algemeen Correspondentieadres:

  Secretaris

  Fons Thomassen 

  St. Antoniusstraat 52 
  6585 WZ Mook
  secretaris@eendracht30.nl

 • Openingstijden Sportpark de Maasvallei

  Maandag t/m donderdag vanaf 18:00 uur.

  Zaterdag t/m zondag vanaf 8:30 uur.

  Openingstijden Kantine de Maasvallei

  Maandag
  18:00 - 20:30 uur
  Dinsdag
  18:00 - 23:00 uur
  Woensdag
  18:00 - 20:30 uur
  Donderdag
  18:30 - 00:00 uur
  VrijdagGesloten
  Zaterdag
  08:00 - 20:30 uur*
  Zondag09:00 - 19:00 uur*


  *Afhankelijk van het wedstrijdprogramma!

Zonder toestemming van het bestuur is het gebruik van de sportvelden (ook tijdens openingsuren) niet toegestaan!

Privacy Policy Verklaring

RKSV Eendracht '30 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

RKSV Eendracht '30 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons Privacy Policy Document;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Als RKSV Eendracht '30 zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy Policy Verklaring nog vragen heeft of kennis wilt nemen van ons Privacy Policy Document, kunt u contact met ons opnemen via de secretaris. Het Privacy Policy Document kan desgevraagd aan u worden toegezonden.Routeplanner

Klik op het kaartje voor de route of vul je postcode hieronder in.

Overige